top of page

Ochrana osobních údajů

Jaké o údaje o Vás shromažďujeme?

Společnost Silvini s.r.o., se sídlem Zdiby, U Louže 380, PSČ 250 66, IČ 289 33 869, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154066 (dále jen „Silvini“), jakožto správce, od Vás shromažďuje následující informace:

1) Informace, jež nám poskytnete

Přijímáme a uchováváme informace, jež vložíte na našich webových stránkách, nebo jež nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem, včetně např. osobního vyzvednutí objednávky na naší prodejně. Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného. Avšak v případech, kdy se rozhodnete neposkytnout jisté informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na Váš dotaz či požadavek a Vy nebudete moci využít některých nebo všech našich služeb. Pro úplnost uvádíme, že mezi informace, které od Vás získáváme, patří jméno, příjmení, dodací adresa, email a telefonní číslo pro přepravní společnost a pro účely zasílání obchodních sdělení.

2) Automatické informace

Přijímáme a v některých případech vyhodnocujeme některé informace při každé interakci s Vámi. Například, stejně jako řada jiných webových stránek, získáváme informace určitého typu, pokud prostřednictvím svého prohlížeče realizujete přístup ke stránkám www.silvini.cz, a to včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému nebo data a času, kdy jste využili našich služeb. Můžeme také shromažďovat údaje o kliknutích a o stránkách, které se vám zobrazily. V případě, že využíváte mobilní zařízení, můžeme shromažďovat údaje, které identifikují toto zařízení, údaje týkající se typu zařízení, jeho nastavení a charakteristik, informace o poloze, selhání aplikace a jiných systémových aktivitách.

3) E-mailová komunikace

Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, můžeme Vám e-mailem zasílat reklamní a marketingové materiály. V každém e-mailu, který Vám zašleme, Vám bude nabídnuta možnost neodebírat takovéto reklamní či marketingové materiály. Pokud si nepřejete, aby Vám byly takové materiály zaslány, můžete nás o této skutečnosti informovat na e-mailové adrese: obchod@silvini.com. V případě dokončení objednávky Vám může být rovněž zasláno automaticky vygenerované e-mailové potvrzení, pokud s námi uskutečníte jakékoli nákupní transakce.

4) Informace z ostatních zdrojů

Vedeni snahou o zvýšení úrovně personalizace našich služeb (například poskytování doporučení nebo speciálních nabídek, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat) můžeme získat informace z ostatních zdrojů a doplnit je ke stávajícím informacím o Vás. V případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, uzavřít nebo plnit smlouvu s Vámi, případně odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření, můžeme sdílet stávající informace se třetími stranami. Využíváme také služeb poskytovatelů třetích stran pro zpracování plateb mezi kupujícím a prodávajícím. Tito poskytovatelé služeb sdílejí údaje o platbě, abychom tak mohli spravovat Vaše objednávky a ujistili se, že je s Vaší objednávkou vše v pořádku.

Věková omezení: Společnost Silvini záměrně neshromažďuje osobně identifikovatelné údaje z našich webových stránek od žádných osob, o nichž je nám známo, že nedosáhly věku 18 let. Společnost Silvini může shromažďovat informace od osob, jež nedosáhly věku 18 let, v rámci procesu registrace, avšak vždy se svolením rodiče nebo opatrovníka takové osoby.

Proč naše společnost shromažďuje a využívá Vaše osobní údaje?

Shromážděné údaje využíváme různými způsoby. Vaše osobní údaje mohou být využity k následujícím účelům:

Plnění zákonných povinností

Jak je uvedeno pod bodem 1) Informace, jež nám poskytujete, většinu z poskytnutých osobních údajů potřebujeme primárně pro účely plnění uvedených zákonných povinností.

Uzavření a plnění smlouvy o nákupu

Vaše osobní údaje dále využíváme především z důvodu dokončení a vyřízení Vaší objednávky a na jejím základě k plnění smlouvy mezi provozovatelem a spotřebitelem, což je pro naši společnost jako poskytovatele takových služeb nejdůležitější.

Marketingové aktivity

Vaše údaje používáme pro marketingové aktivity. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek o produktech a službách souvisejících s Vaší návštěvou našeho e-shopu www.silvini.cz, s vytvořením objednávky z Vaší strany nebo se založením uživatelského účtu. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoliv rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru.

Další komunikace s Vámi

V některých případech Vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo SMS zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytli. Zpracováváme rovněž komunikaci, kterou zašlete Vy nám. Tato další komunikace se může uskutečnit z následujících důvodů:

Zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od Vás a týkají se Vaší objednávky.

V případě, že nedokončíte svoji online objednávku, je možné, že Vám pošleme e-mail s připomenutím, že máte nedokončenou objednávku. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté objednávce a nemusíte znovu vyplňovat doručovací údaje. Pokud využijete naše služby, je možné, že vám zašleme dotazník nebo Vás požádáme o ohodnocení Vaší zkušenosti s naší společností.

Zlepšování našich služeb

Osobní údaje používáme také pro analytické účely, abychom mohli vylepšovat naše služby a zkušenost našich zákazníků, ale také pro testovací účely, k řešení problémů a zlepšování funkčnosti a kvality našich online služeb. Hlavním cílem je především optimalizace naší online platformy a její přizpůsobení Vašim potřebám, aby její používání pro Vás bylo snadné a pohodlné. Při zpracování údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

Plnění smlouvy

Využití Vašich informací je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máte s námi uzavřenou. Pokud například využíváte naše služby k provedení online objednávky, Vaše údaje budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vykonat svou povinnost a připravit objednávku v rámci plnění smlouvy s Vámi.

Oprávněné zájmy

Vaše údaje můžeme použít k oprávněným zájmům, jako je zajištění toho nejvhodnějšího obsahu webových stránek a newsletterů, dále také k administrativním účelům, k odhalování podvodů a právním účelům.

Souhlas

V případě použití osobních údajů pro účely přímého marketingu Vás můžeme pořádat o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat e-mail na adresu obchod@silvini.com

S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

Naše společnost může v určitých případech sdílet informace s třetími stranami, a to zejména:

Třetí strany jako zpracovatelé osobních údajů

Ke zpracování Vašich osobních údajů můžeme také použít služby třetích stran, které mohou údaje zpracovávat např. za účelem zasílání marketingových materiálů. Tyto třetí strany jsou vždy vázány dohodami o zachování důvěrnosti a nesmějí informace použít pro jiné účely. Mezi tyto třetí osoby patří dodavatelé SW řešení, provozovatelé newsletterových systémů, účetní a přepravní společnost.

Příslušné orgány

Osobní údaje zpřístupňujeme pro účely plnění právních povinností a v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů. Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.

Jak využíváme soubory typu Cookie?

Za účelem shromažďování informací od Vás můžeme používat nástroje pro sledování, jako např. soubory cookie a webové signály prohlížeče. Informace o uživatelích shromažďujeme během užívání těchto webových stránek z jejich strany. Tímto způsobem pro nás mohou shromažďovat informace i třetí strany.

Jaká bezpečnostní opatření používáme pro ochranu Vašich osobních údajů?

V souladu se zákony Evropské unie o zabezpečení dat zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury, technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu v souladu s platnou legislativou. V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma (kliknutím na příslušný odkaz). Jste-li v této databázi evidován a máte zájem o vymazání z této databáze, zašlete nám e-mail na: obchod@silvini.com.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytl/a?

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na níže uvedenou adresu. Do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o osobní údaje“, abychom Váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji.

Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, pokud si myslíte, že už nejsme oprávněni používat Vaše osobní údaje, nebo pokud máte jiné otázky týkající se použití Vašich osobních údajů nebo Prohlášení o ochraně soukromí.

Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu obchod@silvini.com nebo poštou na adrese SILVINI s.r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby. Vaší žádostí se budeme zabývat v souladu s platnou českou legislativou o ochraně osobních údajů.

Pokud dospějete k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním Údajů došlo k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

bottom of page